سازمان همکاری اسلامی

گفتگوی العثمین با نماینده گامبیا در مورد مقدمات نشست اسلامی 2019

جده (UNA-OIC) - دبیرکل سازمان همکاری اسلامی، دکتر یوسف بن احمد العثیمین، روز پنجشنبه (11 ژانویه 2018) در دفتر خود از عمر جبرئیل صلاح، سفیر دائم گامبیا در سازمانی که برای ارائه پیامی از سوی وزیر امور خارجه گامبیا در رابطه با تدارکات در حال انجام به دبیرخانه کل معرفی شد تا میزبان نشست بعدی کنفرانس سران کشورهای اسلامی باشد که در اوایل سال 2019 در بانجول برگزار می شود. دکتر العثمین و میهمان گامبیایی خود در مورد سطح آمادگی ها گفتگو کردند و توافق کردند که مقامات دو طرف برای اطمینان از موفقیت سازماندهی اجلاس همکاری نزدیک داشته باشند و در مورد سایر مسائل منطقه ای و همچنین تهدیدات ناشی از تروریسم گفتگو کردند. دو طرف بر تعهد خود برای تقویت روابط دوجانبه بین سازمان همکاری اسلامی و گامبیا تاکید کردند. دبیرکل از دولت گامبیا به دلیل پیشنهاد میزبانی این اجلاس و حمایت خستگی ناپذیر از کار این سازمان قدردانی کرد و به مقام گامبیایی اطمینان داد که از حمایت کامل دبیرخانه کل سازمان در سازماندهی این اجلاس حمایت می کند. . (پایان) g ص

اخبار مرتبط

برو به دکمه بالا