سازمان همکاری اسلامی

سازمان همکاری اسلامی از انتخاب میشل عون به عنوان رئیس جمهور لبنان استقبال می کند

جده (اینا) - دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی با استقبال از انتخاب رئیس جمهور میشل عون به عنوان رئیس جمهوری لبنان، بهترین آرزوها را برای هدایت لبنان به سوی امنیت، ثبات، رفاه و رفاه بیشتر مردم لبنان ابراز کرد. و وحدت ملی آنها این سازمان برای رئیس جمهور میشل عون آرزوی موفقیت در وظایف عالی خود کرد و به رئیس جمهور سعد حریری به خاطر مأموریتش برای تشکیل دولت جدید تبریک گفت. سازمان همکاری اسلامی به مردم لبنان به دلیل پایبندی آنها به نهادهای قانونی دولت لبنان و اشتیاق آنها برای تداوم دموکراسی، حاکمیت قانون و نهادها تبریک گفت. (پایان) g ص

اخبار مرتبط

برو به دکمه بالا
برو سر اصل مطلب، گذشتن از مسائل غیرضروری