جهان

اتحادیه جهانی اسلام از استقبال شورای وزیران شورای همکاری خلیج فارس از محتوای کنفرانس «ساختن پل بین فرقه های اسلامی» قدردانی می کند.

مکه (UNA) - اتحادیه جهانی اسلام از استقبال شورای وزیران شورای همکاری کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از محتوای کنفرانس بین المللی که تحت حمایت سخاوتمندانه خادم حرمین شریفین ملک سلمان برگزار شد، قدردانی کرد. بن عبدالعزیز آل سعود، که خداوند او را حفظ کند، و توسط اتحادیه در شهر مقدس مکه با عنوان: «ایجاد پل بین ... عقاید اسلامی» در آخرین ماه مبارک رمضان برگزار شد.

دبیرکل و رئیس انجمن علمای مسلمان جناب شیخ دکتر محمد بن عبدالکریم آل عیسی در بیانیه ای از سوی دبیرخانه کل اتحادیه از اتحادیه جهانی اسلام و آکادمی ها و نهادهای جهانی آن قدردانی کرد. و شوراها، به پاس اعتراف شورای وزیران از کنفرانس بین المللی پل سازی بین مذاهب اسلامی، با تاکید بر اینکه این موضع متضمن رویکردی است که کشورهای شورا به دنبال تقویت وحدت کلمه ملت و تحکیم همبستگی آن، رفع همه موانعی هستند که مانع از وحدت می شود. ایمان مردم خود و تعمیق تعلق آنها به ملتشان در چارچوب نظام های ملی و تلاش های خستگی ناپذیر و شناخته شده آنها برای مقابله با سخنرانی های فرقه ای و طرفداران تفرقه و نزاع در میان مسلمانان.

وی بر حمایت انجمن از اعضای شورای وزیران در هر چیزی که در طول 160 اجلاس خود به دست آوردند، از جمله مواضع، تصمیم گیری ها و فراخوان ها تاکید کرد. به ویژه آنچه را که در مورد وضعیت غم انگیز در نوار غزه صادر کردند و برای آنها در تلاش های خوب خود برای مردم خود و کل جهان در چارچوب چشم انداز شورای همکاری خلیج فارس برای امنیت منطقه که هدف آن حفظ ثبات منطقه است آرزوی موفقیت کردند. منطقه، رفاه کشورها و مردم آن و افزایش امنیت و صلح بین المللی است.

(تمام شد)

اخبار مرتبط

برو به دکمه بالا