جهان

امیر قطر و رئیس جمهور ازبکستان شاهد امضای توافقنامه و تعدادی یادداشت تفاهم هستند.

دوحه (UNA/QNA) - شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و شوکت میرضیایف رئیس جمهور جمهوری ازبکستان امروز در دیوان امیری در دوحه شاهد امضای توافقنامه و تعدادی یادداشت تفاهم بین دولت های دو کشور

رهبران دو کشور شاهد امضای یادداشت تفاهم همکاری در زمینه پیشگیری و مبارزه با جرایم بین وزارت کشور قطر و وزارت کشور جمهوری ازبکستان، تفاهم نامه همکاری بین وزارت کشور بودند. توسعه اجتماعی و خانواده در کشور قطر و آژانس ملی حمایت اجتماعی رئیس جمهور جمهوری ازبکستان و توافقنامه همکاری در زمینه گردشگری و رویدادهای تجاری بین دولت قطر و دولت قطر جمهوری ازبکستان، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد بین اداره کنترل اداری و شفافیت کشور قطر و آژانس مبارزه با فساد جمهوری ازبکستان، و یادداشت تفاهم در این زمینه سرمایه گذاری بین سازمان سرمایه گذاری قطر و صندوق بازسازی و توسعه جمهوری ازبکستان.

(تمام شد)

اخبار مرتبط

برو به دکمه بالا