اقتصاد

قزاقستان: قصد دارد گندم به 40 کشور صادر کند

نورسلطان (UNA) - آیداربک ساپاروف معاون وزیر کشاورزی قزاقستان گفت که انتظار می رود کشورش در سال 18/2020 2021 میلیون تن گندم تولید کند. وی افزود، به گزارش خبرگزاری کازینفورم، کشورش امسال گندم را به 40 کشور جهان صادر خواهد کرد. ((من تمام کردم))

اخبار مرتبط

برو به دکمه بالا