اقتصاد

پادشاهی عمان و عربستان برای تامین مالی زیرساخت‌های مناطق صنعتی یادداشت تفاهم امضا کردند.

مسقط (یونی/عمان) - سلطان بن سالم الحبسی، وزیر دارایی، امروز در دفتر خود از سلطان بن عبدالرحمن آل مرشد، مدیر عامل صندوق توسعه عربستان سعودی استقبال کرد. برای بحث در مورد مکانیسم های همکاری بین سلطان نشین عمان و صندوق و تحولات در پروژه های توسعه مشترک.

در حاشیه این دیدار، دو طرف تفاهم نامه ای برای تامین مالی زیرساخت های تعدادی از مناطق صنعتی در عمان امضا کردند که هدف آن توسعه بخش های صنعتی و لجستیکی با ارائه کلیه خدمات اساسی است. به منظور تشویق بخش خصوصی برای کمک به توسعه اقتصادی سلطان نشین عمان مطابق با "چشم انداز 2040 عمان".

این تفاهم نامه در چارچوب همکاری های توسعه ای بین دو طرف برای حمایت از مناطق توسعه ای در سلطان نشین عمان مانند زیرساخت ها، برنامه های آموزش عالی و حرفه ای، بخش های آب، صنعت، معدن، حمل و نقل و ارتباطات، علاوه بر پروژه های توسعه ای در بخش انرژی

(تمام شد)

اخبار مرتبط

برو به دکمه بالا