اقتصاد

بحرین.. 1.013 میلیارد دینار بحرین در کل صادرات کالا با منشاء ملی طی سه ماهه چهارم سال 2023

منامه (UNI/BNA) - سازمان اطلاعات و دولت الکترونیک در بحرین گزارش اولیه خود را در مورد آمار تجارت خارجی برای سه ماهه چهارم سال 2023 منتشر کرد. این گزارش شامل داده های واردات، صادرات با مبدا ملی و صادرات مجدد است. علاوه بر تراز تجاری

این گزارش حاکی از آن است که در سه ماهه گذشته، ارزش واردات کالا در حدود 1.476 میلیارد دینار (2.7 میلیارد دلار آمریکا) بوده که در مقایسه با 1.410 میلیارد دینار در سه ماهه مشابه سال قبل، 5 درصد افزایش داشته است. کل واردات ده کشور اول 69 درصد از ارزش کل واردات را تشکیل می دهد.

بر اساس این گزارش، واردات چین با 207 میلیون دینار در رتبه اول و پس از آن برزیل با ارزش 136 میلیون دینار و امارات متحده عربی از نظر حجم واردات با 119 میلیون دینار در رتبه سوم قرار گرفتند. .

«سنگ آهن و کنسانتره غیرآگلومره» با 160 میلیون دینار بیشترین کالا، سپس «سایر اکسید آلومینیوم» با ارزش 110 میلیون دینار و پس از آن «قطعات موتور هواپیما» با ارزش 42 میلیون دینار. دینار

از سوی دیگر ارزش صادرات با مبدا ملی با کاهش 10 درصدی به 1.013 میلیارد دینار رسید که این رقم در سه ماهه مشابه سال قبل 1.121 میلیارد دینار بود. کل صادرات ده کشور برتر حدود 69 درصد از کل حجم صادرات را تشکیل می دهد.

پادشاهی عربستان سعودی از نظر حجم صادرات با مبدا ملی با ارزش 225 میلیون دینار در رتبه اول قرار دارد و پس از آن امارات متحده عربی با ارزش 126 میلیون دینار و ایالات متحده آمریکا در رتبه سوم قرار دارند. از نظر حجم صادرات به ارزش 97 میلیون دینار.

آلیاژهای خام آلومینیوم با ارزش 2023 میلیون دینار بیشترین صادرات را در سه ماهه چهارم سال 226 به خود اختصاص داده اند و سنگ آهن آگلومره شده و کنسانتره آنها با ارزش 201 میلیون دینار در رتبه دوم قرار گرفته است. در رتبه سوم از نظر "آلومینیوم خام و بدون آلیاژ" قرار گرفت که به 59 میلیون دینار رسید.

در خصوص صادرات مجدد، ارزش صادرات مجدد با کاهش 6 درصدی به 188 میلیون دینار رسید، در حالی که در سه ماهه مشابه سال قبل 200 میلیون دینار بود و مجموع ده کشور مهم حدود 81 درصد را تشکیل می دهد. حجم کل صادرات مجدد

امارات متحده عربی از نظر حجم صادرات مجدد با ارزش 52 میلیون دینار در رتبه اول قرار گرفت و پس از آن پادشاهی عربستان سعودی با ارزش 44 میلیون دینار و پس از آن لوکزامبورگ در رتبه سوم قرار گرفت. با ارزش صادرات مجدد 10.13 میلیون دینار.

«موتورهای جت توربین» با ارزش ۲۵ میلیون دینار بیشترین صادرات مجدد را به خود اختصاص داده اند و پس از آن «خودروهای چهار چرخ متحرک» که ارزش آن به ۱۲ میلیون دینار رسیده است در رتبه دوم و «خودروهای ویژه» در رتبه سوم قرار دارند. شرایط صادرات مجدد که بالغ بر 25 میلیون دینار بوده است.

در مورد تراز تجاری که بیانگر تفاوت بین صادرات و واردات است، کسری تراز تجاری در سه ماهه چهارم سال 276 به 2023 میلیون دینار رسیده است، در حالی که کسری تراز تجاری در سه ماهه چهارم سال 88 به 2022 میلیون دینار رسیده است. به افزایش 212 درصدی کسری بودجه.

*دینار بحرین برابر با 2.65 دلار آمریکا است.

(تمام شد)

اخبار مرتبط

برو به دکمه بالا