اخبار اتحادیهانجمن کازان 2024انجمن رسانه ای یونا

رئیس آژانس تات مدیا: تاتارستان دروازه ای برای گفت و گوی تمدن ها است و مجمع کازان بستری برای همکاری روسیه و جهان اسلام است.

کازان (UNA) - رئیس آژانس "تات مدیا" در تاتارستان، سلیمگارف آیدار، تایید کرد که "فورم کازان" مهمترین بستر همکاری روسیه و کشورهای جهان اسلام است و تاتارستان دروازه ای برای گفت و گو بین کشورهای مختلف است. تمدن ها و مشارکت و همکاری.

این امر در جریان شرکت وی در روز چهارشنبه در انجمن رسانه ای "روندهای اصلی در تحول حوزه اطلاعات در دنیای مدرن و کشورهای سازمان همکاری اسلامی" که در کازان، تاتارستان، توسط اتحادیه خبرگزاری های سازمان همکاری اسلامی کشورها (UNA) با همکاری آژانس «تات مدیا» در تاتارستان و با مشارکت گروه چشم انداز استراتژیک «روسیه-جهان اسلام» و نمایندگی دائم روسیه در سازمان همکاری اسلامی.

اسلیمگارف تاکید کرد که پایتخت تاتارستان، کازان، به محلی برای برگزاری رویدادهای بزرگ بین المللی تبدیل شده است، زیرا امسال میزبان اجلاس سران کشورهای بریکس و همچنین بازی های بریکس خواهد بود.

وی بر نقش مجمع رسانه ای در ایجاد بستری برای توسعه ابتکارات مشترک و برنامه های عملی عملی در زمینه همکاری رسانه ای بین روسیه و کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی تاکید کرد.

وی از کمک های اتحادیه خبرگزاری های سازمان کشورهای همکاری اسلامی در سازماندهی تالار رسانه ای و انتشار اخبار مربوط به جمهوری تاتارستان در رسانه های بین المللی تقدیر کرد.

شایان ذکر است که این مجمع شاهد حضور گسترده کارشناسان رسانه ای جهان اسلام و فدراسیون روسیه برای بحث در مورد تقویت همکاری های دو طرف و حمایت از تکثرگرایی و تنوع در فضای رسانه ای بین المللی بود.

(تمام شد)

اخبار مرتبط

برو به دکمه بالا