اخبار اتحادیهروز جهانی همبستگی با خبرنگاران فلسطینی

«یونا» و «فیوری» با حضور ناظر کل رسانه های رسمی در فلسطین دوره آموزشی چالش های راستی آزمایی و جمع آوری اخبار در مناطق جنگی را برگزار می کنند.

جده (یونا) - ناظر کل رسانه های رسمی در کشور فلسطین، وزیر احمد عساف، مراسم را افتتاح کرد امروز سه شنبه (27 فوریه 2024) است کار دوره آموزشیمجازی با موضوع «چالش‌های راستی‌آزمایی و جمع‌آوری اخبار در مناطق جنگی (فلسطین به عنوان الگو)» که توسط اتحادیه خبرگزاری‌های سازمان کشورهای همکاری اسلامی برگزار شد. (یونا) با همکاری خبرگزاری تصویری فیوری.

این جلسه شاهد شرکت بیش از 200 روزنامه نگار از آژانس های خبری و رسانه های عضو در کشورهای OIC.

وافتتاح شد وزیر عساف با یک سخنرانی رسا به کار جلسه پرداخت در آن در مورد با تشکر از اتحادیه خبرگزاری های سازمان همکاری اسلامی آژانس خشم برای برگزاری این جلسه.

تایید شده که موضوعی را انتخاب کنید در به خصوص در این زمان بسیار مهم استً با توجه به این تجاوزات اسرائیل به مردم فلسطین در نوار غزه وجنگ نسل کشی که هرگز به پایان نرسیدهیچ کس را خم نکن، که بر مردم فلسطین از همه دسته ها، به ویژه روزنامه نگاران تأثیر گذاشت.

آشکار کرد وزیر عساف از آغاز تجاوزات اخیر اسرائیل به نوار غزه کمتر از 5 ماه پیش تا امروز کشته شده است بیشتر من 120 روزنامه نگار فلسطینیً به طور مستقیم.

اشاره کرد که این هدف گیری نشان دهنده تمایل اسرائیل به محو کردن حقیقتو تلاش برای ارتکاب همه این جنایات در سکوت، و ایجاد رعب و وحشت در سایر خبرنگارانی که به دلیل انجام ندادن وظیفه خبرنگاری خود مطابق با آنچه که منافع ملی خواسته شده است هدف قرار نگرفته اند.طنیت و حرفه ای بودن برای این حرفهناوریا

خاطر نشان آساف تا زمانَّ رسانه های رسمی فلسطین دارندَّ11 شهید که اکثر آنها فوت کردندَّ آنها به همراه خانواده هایشان هدف قرار گرفتند و تعداد شهدا از جمله خبرنگاران فعال در رسانه های رسمی و خانواده های آنها به بیش از 100 شهید رسید.، با اشاره به اینکه من بین ههوفاداری خبرنگاران شهید محمد ابوحطاب که کشته شدَّ هدف قرار دادن مستقیم او و بمباران خانه او به طور خاص به منظور او سکوت کرد زیرا در انتقال پیام فلسطینیان، رنج آنها و میزان جنایات مرتکب شده در نوار غزه برتری داشت.

وی خاطرنشان کرد: هدف قرار دادن روزنامه نگاران توسط اسرائیل از 7 اکتبر آغاز نشده است، زیرا مقر رادیو و تلویزیون فلسطین در رام الله...َّ بیش از 20 سال پیش توسط هواپیماها و تانک ها منهدم شد و به طور عمدی و مستقیم منفجر شد که گویی یک مقر امنیتی است.

وی تاکید کرد که علیرغم وسعت این جنایات و بهای سنگین و سنگینی که ما پرداختیم، این روزنامه نگار فلسطینی موفق شد به وظیفه خود عمل کند و پیام غزه و پیام فلسطین را به همه جای دنیا برساند..

. اضافه که در آغاز تهاجم موفق شد اسرائیل از طریق روابط و کنترل بر برخی رسانه های بزرگ شروع به ترویج روایت خود کرد، اما زمانی که روزنامه نگار فلسطینی ابتکار عمل را به دست گرفت و اخبار تجاوز به مردم فلسطین را پخش کرد.چه اتفاقی می افتد لبرای کودکان و زنان که کشتما موفق شدیم این تصویر و این صدا را به همه جای دنیا برسانیم.

او تاکید کرد وزیر فلسطین در آنَّ شرایطی که روزنامه نگاران فلسطینی در آن کار می کنند دشوار و پیچیده است تاو کشوری در جهان پیدا کرد که در آن روزنامه نگاران به طور مستقیم هدف قرار می گیرند به جز در فلسطین، همانطور که با روزنامه نگار اتفاق افتاد فلسطینی شرین ابوعقله، نشان می دهد که اسرائیل می‌داند که فراتر از قانون است و می‌داند که از هر حسابی فرار خواهد کرد، به همین دلیل به جنایات خود ادامه می‌دهد..

به جمله ای اشاره کرد من چالش های پیش روی روزنامه نگاران فلسطینی، از جمله چالش اشغالگری اسرائیل، و هدف قرار دادن خبرنگاران با کشتن، زخمی کردن و دستگیری آنها، جلوگیری از حرکت و رسیدن آنها به محل درگیری، و از آنها جلوگیری کنید از حرکت در اطراف یاً در غزه یا کرانه باختری، و از آنها جلوگیری کنید از دسترسی به مناطق اشغالی اسرائیل و بسته شدن دفاتر رسانه های رسمی فلسطین در اورشلیم

اوهپاکسازی أنَّ اسرائیل راضی نبودِ با اینجنایات بلکه با ضمیمه اتهامات، چهره روزنامه نگار فلسطینی را مخدوش کرد.َّ ترور شهید محمد ابوحطاب او یکی از مهمترین خبرنگاران تلویزیون فلسطین، SO استَّرسانه های اسرائیلی این عملیات را کشتن یک تروریست فلسطینی در لباس روزنامه نگار معرفی کردند.

و سفت کنَّD در آن وسعت چالش و اراده روزنامه نگار فلسطینی بیش از آن است که تمام این جنایات اسرائیل بر او تأثیر بگذارد و به همین دلیل است که می بینید این جریان عظیم اخبار از غزه، کرانه باختری و تمام فلسطین می آید.

وی از تمامی نهادهای رسانه ای بین المللی خواست تا صدای خود را برای افشای این جنایات و مجازات جنایتکاران علیه این روزنامه نگاران فلسطینی بلند کنند.کار از به منظور اجازه دادن به خبرنگاران فلسطینی ها آنها در حالی کار می کنند که برای زندگی، خانه و خانواده خود در امان هستند، همانطور که در همه جای دنیا صدق می کند.

سرپرست مدیرکل به نوبه خود توضیح داد برای اتحادیه خبرگزاری های سازمان کشورهای همکاری اسلامی (UNA)، محمد بن عبد ربه الیمی اون دوره میاد به عنوان بخشی از تلاش های اتحادیه برای روشن کردن مشکلاتی که روزنامه نگاران به طور کلی و روزنامه نگاران فلسطینی به طور خاص در هنگام انجام وظایف حرفه ای خود در شرایط تحمیل شده توسط اشغالگر اسرائیل و جنگ مداوم آن در نوار غزه با آن مواجه می شوند.

. اضافه که در این بخشی از تلاش‌های اتحادیه برای مقابله با اطلاعات نادرست رسانه‌ها و ارائه مهارت‌های لازم به روزنامه‌نگاران برای شناسایی محتوای جعلی و مبارزه با انتشار آن است. نشان می دهد که اتحادیه رهایی در این راستا، بستری ویژه برای مبارزه با اطلاعات نادرست رسانه ای به ویژه در اخبار مرتبط با موضوع فلسطین است.

وپیشرفتَّم به مادرم بادای احترام به فداکاری روزنامه نگاران فلسطینی و تلاش آنها برای انتقال حقیقت، رسا از آژانس "فیوری" به دلیل تمایل به اشتراک گذاری تجربیات خود با خبرگزاری های کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی صمیمانه تشکر می کنم.

و در یک مداخله زنده از شهر رفح در جنوب غزه سامی ابو سالم، خبرنگار خبرگزاری و اطلاعات فلسطین (وافا) تعدادی از چالش هایی را که روزنامه نگاران فلسطینی برای... وظیفه حرفه ای خود را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه یکی از برجسته ترین چالش ها ناتوانی خبرنگاران در استقرار در یک منطقه خاص است، خاطرنشان کرد: در سطح شخصی بیش از 7 بار آواره شده است.

او آن را تایید کردَّ یک آژانس "مرگ" در کار خود بر دقت تمرکز دارد و بر اطلاعات صادر شده توسط مقامات رسمی به رهبری وزارت بهداشت فلسطین در انتشار آمار قربانیان و شهدا تکیه می کند.

فواد ابوجراده، روزنامه‌نگار فلسطینی نیز در یک مداخله میدانی مشکلاتی را که روزنامه‌نگاران فلسطینی با آن مواجه هستند، از جمله تطبیق زندگی خانوادگی و زندگی حرفه‌ای‌شان، مرور کرد. مشکلات در تحرک و دسترسی به اینترنت.

در ادامه، مدیر واحد تأیید در آژانس "FURI" مری را معرفی کرد ساکلاریو واولین ویرایشگر تأیید اخبار فیوری Zoes پکیوس ارائه ای در مورد "چالش های راستی آزمایی و گردآوری اخبار در مناطق جنگی" با تمرکز بر وضعیت فعلی غزه، جایی که آنها ایمنی خدمه را مورد بررسی قرار دادند. سازوکارهای راستی آزمایی اخبار و اطمینان از اعتبار آن.

آنها همچنین به تعدادی از چالش‌هایی که خدمه "Fury" در انجام کار خود در غزه با آن مواجه هستند، اشاره کردند، جایی که در معرض صدمات قرار گرفتند، اما با وجود مشکلات و با وجود از دست دادن اعضای خانواده‌شان به کار خود ادامه دادند..

آنها در مورد اخلاقیات کار خبرنگاری در مناطق جنگی بحث کردند و در این زمینه به لزوم اجتناب از انجام مصاحبه توسط خبرنگاران اشاره کردند. روزنامه نگار با اسیران جنگی

آنها تعدادی از ابزارهای فنی را که برای تأیید سایت های عکس و ویدیو استفاده می شود، لمس کردند ازمطمئن شوید که متعلق به سایت هایی است که ظاهراً در آن فیلمبرداری شده است.

آنها همچنین به مشکلات ناشی از هوش مصنوعی و محتوای ایجاد شده توسط برنامه های کاربردی هوش مصنوعی پرداختند و پیشنهادات و راهکارهایی را برای تأیید این محتوا ارائه کردند.

(تمام شد)

اخبار مرتبط

برو به دکمه بالا