اخبار اتحادیه

اتحادیه دانشگاه‌های اسلامی از کشورهایی که اجازه سوزاندن نسخه‌های قرآن کریم را داده‌اند، می‌خواهد در مفاهیم اساسی خود بازنگری کنند و آگاهی تمدنی خود را بازگردانند.

رباط (UNA) - اتحادیه دانشگاه‌های اسلامی، نمایندگانی از هیئت‌ها و مجالس فتوای اسلامی، دانشگاه‌های بزرگ، کارشناسان حقوق بین‌الملل، علاوه بر دانشگاهیان و اندیشمندان را بسیج کرد تا درباره مسائل آزادی و پیامدهای آن در واقعیت و عمل، در کار خود بحث کنند. کنفرانس بین‌المللی علمی بین‌المللی «چارچوب‌بندی آزادی‌ها بر اساس ارزش‌های اسلامی و اصول حقوق» که توسط آیسسکو در رباط پایتخت مراکش برگزار و توسط رئیس اتحادیه دانشگاه‌های اسلامی و دبیرکل اتحادیه جهانی اسلام افتتاح شد. شیخ دکتر محمد آل عیسی.

این همایش در چارچوب افزایش جرایم علیه مقدسات اسلامی و به طور کلی به بهانه «آزادی عقیده و بیان» در حال برگزاری است.

این کنفرانس شامل جلسات علمی بود که محتوای آن برای رفع سردرگمی در مورد این ارزش انسانی والاتر از اسلام و تثبیت نقش مورد انتظار دانشگاهی در افزایش آگاهی و انگیزه فکری برای ترسیم آینده ای پر از همبستگی، تفاهم و احترام از اهمیت بالایی برخوردار است. در میان پیروان ادیان و تمدن ها و پرداختن به تزهای برخورد تمدنی و تضاد مذهبی.

دکتر عیسی در سخنرانی افتتاحیه خود در کنفرانس تاکید کرد که منطق عادی نمی پذیرد که درک قانونگذاری از آزادی ها بدون چارچوبی که حافظ ارزش ها و حقوق به ویژه کرامت دیگران به ویژه مقدسات آنها باشد، سست باشد. از استفاده افراد نادان و بدخواه از آزادی بیان به گونه ای جلوگیری می کند که به صلح جهان ما و هماهنگی جوامع ملی آن لطمه وارد کند.

او گفت: «روح قوانین اساسی متمدن اجازه نمی‌دهد که نفرت برانگیخته شود و به نام آن نزاع تمدنی دامن زده شود. بنابراین، زمینه‌های آن را باید به‌گونه‌ای درک کرد و سپس به‌گونه‌ای به کار برد که از منطق عادی انسانی که خواستار ارتقای ارزش‌های احترام و هماهنگی و جلوگیری از خطرات درگیری و برخورد بین ملت‌ها و مردم است، به اهداف خود دست یابد.

عیسی ادامه داد: تفسیر متون قانون اساسی به گونه ای که آنها را از روحیه خود که خواستار صلح در جوامع و ترویج دوستی بین ملت ها و ملت ها است، منحرف کند، اشتباه و خطرناک است.

به نوبه خود، مفتی اعظم مصر، دکتر شوقی ابراهیم علام، در سخنانی اشاره کرد که مسلمانان امروز با یک انقلاب فنی روبرو هستند که در آن ایده ها، دیدگاه ها، فلسفه ها و مفاهیم از چندین مجرا حرکت می کند و باعث سردرگمی و سردرگمی در بین مردم می شود. بسیاری از مردم وی تصریح کرد: اعمال آزادی ها بر اساس شرع و کنترل های قانونی تضمین کننده امنیت و امنیت جوامع و همچنین حفظ امنیت و آرامش روانی افراد و ایجاد حدود و محدودیت برای کسانی است که به نزاع و ناآرامی دامن می زنند.

دبیرکل اتحادیه دانشگاه های اسلامی، پروفسور دکتر سامی محمد الشریف، توجه خود را به این نکته جلب کرد که این کنفرانس در چارچوب بررسی مفهوم حقوق و آزادی ها در جهان برگزار می شود.

الشریف توضیح داد که نظام ارزش های دینی بر وحدت منشأ انسانی و محوریت حقوق و آزادی های بشر تاکید دارد. با توجه به اینکه حقوق بشر و در بطن آن آزادی های اوست، یک محور اساسی در اهداف حقوق اسلام است.

دکتر سالم الممالک، مدیرکل آیسسکو نیز گفت: موضوع آزادی ها دیگر یک موضوع تئوریک نیست که قلم به آن پرداخته شود و ایده ها از منظر تجمل فرهنگی و اجتماعی در جریان است.

سپس جلسات همایش ادامه یافت که در آن، علما و دانشگاهیان ارشد از جمله روسای دانشگاه های بزرگ جهان اسلام در چارچوب موضوع کنفرانس به ایراد سخنرانی پرداختند که شامل جزئیاتی از محورهای مهم آن بود.

شرکت کنندگان در بیانیه پایانی خود موافقت خود را با موارد زیر تأیید کردند:
• تکریم و تکریم انسان، موضوع توافق پیروان ادیان و فرهنگ هاست (و آماده سازی او از نظر معنوی، فکری و مادی، سنگ بنای اساسی در ساختن جوامع متمدن، برای اصلاح سرزمین و سعادت مردم است).

تلقی آزادی به عنوان یک ارزش عالی انسانی که برای همگان تضمین شده است، اما مانند سایر ارزش ها و اصول، تصادفی یا مترادف با هرج و مرج و پوچ نیست، ملت ها و مردمان و در جوامع مختلف ملی.

• آزادی سست جنایت علیه ارزش های اخلاقی و مفهوم حقوقی متمدن آن است. از این رو وقتی زیر چتر دروغین خود به حیثیت او تعرض می کند ارزش انسانی نمی داند، بلکه یکی از بیل های براندازی ائتلاف تمدنی ما و ایجاد دوستی بین ملت ها و ملت هاست (و تاریخ گواه بر این است. خط مقدم علل فروپاشی بافت انسانی ما و نیز دستکاری در انسجام جوامع ملی ما).

• تنوع انسانی و اجتناب ناپذیر بودن اختلاف، واقعیتی است که نیاز به درک با آگاهی کامل دارد و خواستار رقابت در بخشش مثبت و خیرخواهی به دیگران، تعهد به ارزش های والا، به رسمیت شناختن دیگری به عنوان وجود و تمدن، احترام به حریم خصوصی اوست. و حفظ حقوق او.

• همزیستی بین اجزای جامعه یک ضرورت مبتنی بر شناخت وحدت خانواده انسانی، تحکیم روابط انسانی، توسعه احساسات میهن پرستانه و ایجاد پل های تفاهم بین طیف های مختلف بر اساس مبانی آغشته به روحیه مسئولیت پذیری و اهتمام به هماهنگی است. ادغام و همکاری

• جدیت شرایطی که امروز جهان ما از سر می گذراند مستلزم آگاهی است که دعوت به افراط گرایی، خودخواهی، نفرت و انزواگرایی را از بین می برد. با اختصاص گفت و گوی مؤثر به حل تعارضات، منطقی کردن برخورد با اختلافات و دستیابی به تفاهم بین طرفین، به منظور افزایش اعتماد به نفس، رفع ترس ها و اصلاح باورهای غلط.

این دو کنفرانس بیانیه‌ای از سوی انجمن دانشگاه‌های اسلامی صادر کردند که شامل توصیه‌های زیر بود:
• کلمه یک مسئولیت اخلاقی و امانت معنوی است که بدون علم و مدرک بیان نمی شود. عامل توهین به دیگران، برانگیختن احساسات مذهبی و تمایلات نژادپرستانه است.

• تأکید بر حق آزادی ها به طور عام و آزادی بیان به طور خاص، مطابق با چارچوب هایی که حقوق دیگران به ویژه حفظ کرامت آنها را حفظ می کند و الزامات صلح دنیای ما و هماهنگی را در نظر می گیرد. از جوامع ملی آن

• دعوت از نهادهای رسانه ای برای ارتقای محتوای رسانه ای در جهت تحکیم پیوندهای برادری انسانی و ملی و احترام متقابل آنها و مقابله با همه روش هایی که دعوت به نفرت و تحریک به درگیری و درگیری تمدنی است.

• نیاز دولت ها به احترام به تعهدات خود بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، توسعه راهبردهایی برای همزیستی و احترام متقابل، و تصویب قوانینی که تحریک به نفرت را که منجر به افراط گرایی و نفرت می شود و وارد شدن به یک چرخه منع می کند. از هرج و مرج و خشونت، و ضد خشونت.

• محکوم کردن پدیده اسلام هراسی به عنوان یک گفتمان نژادپرستانه که به نفرت دامن می زند و خشونت را ایجاد می کند و پروژه های ایجاد جوامعی با هماهنگی و صلح را تضعیف می کند و در مورد پیامدهای تحریک مذهبی در جهانی که نیاز مبرم به مماشات، تفاهم و متقابل دارد هشدار می دهد. توجه.

• دعوت از دولت ها و مردم برای غلبه بر اختلافات گذشته بین مؤلفه های مذهبی، قومی و فرهنگی و روی آوردن به بحث در مورد مشکلات همزیستی با بینش متمدنانه مبتنی بر درک حکمت خالق در اجتناب ناپذیری تفاوت و تنوع و اعتقاد به اهمیت شایستگی. همکاری و اعتماد متقابل اخلاقی.

• فراخوان برای برنامه های آموزشی در سراسر جهان که شامل مطالبی باشد که آگاهی اجتماعی را در مورد احترام به دیگران، درک حق وجود و زندگی شرافتمندانه آنها بدون توهین به حیثیت آنها، به ویژه مقدسات مذهبی آنها، افزایش دهد و آنها را نسبت به خطرات درگیری و درگیری آگاه کند. بین ملت ها و مردم

• از کشورهایی که اجازه سوزاندن قرآن کریم را داده‌اند، می‌خواهند مفاهیم قانون اساسی خود را بازنگری کنند، آگاهی تمدنی خود را بازگردانند و خطبه‌های تاریخ را برانگیزند و معنای انسانی آزادی‌ها را با هرج و مرج که این معنا را آزار می‌دهد اشتباه نگیرند. خصوصاً اجازه دادن به مفهوم آزادی به حدی برسد که هتک حیثیت و حیثیت دیگران و برانگیختن رویارویی بازنده بین ملتها و ملتها صرفاً به دلیل اختلافات مذهبی و فکری آنها و نیز سوء تفاهم محض متقابل و در نتیجه عمیقتر شدن شکاف بین اعضای جامعه. یک خانواده انسانی که خداوند با علم و حکمت خود می خواست متفاوت باشد، همان گونه که ماهیت وجودش متفاوت است.

این کنفرانس از رسانه های مختلف پوشش گسترده عربی، اسلامی و بین المللی داشت.

(تمام شد)

اخبار مرتبط

برو به دکمه بالا