اخبار اتحادیه

سفیر تونس در پادشاهی متحده در جریان بازدید از "UNA" از حمایت عربستان سعودی از کشورش قدردانی کرد.

جده (UNA) - هشام فوراتی، سفیر تونس در پادشاهی عربستان سعودی، نماینده دائم سازمان همکاری اسلامی از حمایت کشورهای برادر و دوست از کشورش در این مرحله حساس و حساس از تاریخ تونس قدردانی کرد. پادشاهی عربستان سعودی در این زمینه با اشاره به تماس تلفنی خادم الحرمین ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود با قیس سعید رئیس جمهور تونس در 20 اوت که طی آن خادم حرمین شریفین تصریح کرد که پادشاهی با علاقه فراوان تحولات تونس را دنبال می کند و بر اشتیاق پادشاهی به امنیت و ثبات تونس و ایستادگی پادشاهی در کنار تونس با توجه به شرایط تاکید می کند. وی همچنین از دستور خادم حرمین شریفین به مرکز امداد و اقدامات بشردوستانه ملک سلمان مبنی بر حمایت فوری از تونس با اکسیژن پزشکی و تجهیزات آن قدردانی کرد. برای کمک به تامین نیازهای بخش بهداشت تونس، به منظور کمک به غلبه بر اثرات همه‌گیری کرونا (کووید-19). هشام فوراتی سفیر تونس نیز با اشاره به مواضع پادشاهی تونس تایید کرد که تصمیمات اخیر قیس سعید رئیس جمهور تونس پس از تنش های سیاسی که کشور شاهد آن بود و مانع از عملکرد عادی دولت و نهادهای آن به ویژه پارلمان شد، برای اصلاح مسیر اتخاذ شد. عربستان سعودی در حمایت از تونس در این شرایط حساس تاریخش. این مطلب در جریان نشست خبری سفیر الفوراتی امروز یکشنبه در خصوص تحولات اخیر کشورش در بازدید از مقر اتحادیه خبرگزاری های سازمان همکاری اسلامی (UNA) بیان شد. سفیر توضیح داد که پارلمان از منافع و مطالبات واقعی مردم تونس منحرف شده و تصمیم گرفت وارد مناقشات سیاسی شود که منجر به انحراف در مسیر دموکراتیک این کشور، تعمیق بحران اجتماعی و اقتصادی و فساد گسترده شد. در 25 ژوئیه تعداد زیادی از مردم به بیرون آمدند و خواستار انحلال مجلس شدند. الفراتی گفت: بر اساس این وضعیت رو به وخامت کشور و میزان خطر آن برای صلح اجتماعی و با توجه به اینکه رئیس جمهور در قانون اساسی تونس نماد دولت تونس و ضامن آن است. رئیس جمهور کیس سعید در 25 ژوئیه تصمیم گرفت که کار مجلس نمایندگان مردم را برای مدت 30 روز متوقف کند و وظایف نخست وزیر، لغو مصونیت نمایندگان و ریاست بر آن را خاتمه دهد. مقام اجرایی وی افزود: تصمیمات رئیس جمهور و اقدامات وی در چارچوب احترام کامل به قانون اساسی سال 2014 به ویژه اصل 80 آن است که مقرر می دارد رئیس جمهور در صورت بروز خطری قریب الوقوع که کشور را تهدید می کند. نهاد ملت، امنیت و استقلال کشور، که با آن کارکرد عادی چرخ های دولت غیرممکن است - اقدامات لازم را که در این شرایط استثنایی ضروری است، انجام دهد. وی تاکید کرد که هدف از این اقدامات تحمیل قانون بر همگان و تضمین استقلال و کارآمدی قوه قضاییه به ویژه در این مرحله از اصلاح مسیر سیاسی است تا تجربه دموکراتیک تونس همچنان عنوان موفقیت واقعی در ایجاد نظام قضایی باشد. حاکمیت قانون، نهادها، حقوق بشر و آزادی ها. سفیر الفوراتی با اشاره به اینکه رئیس جمهور تونس تأیید کرد که مسیر دموکراتیک در تونس ادامه دارد و جایی برای نقض حقوق و آزادی ها وجود ندارد، خواستار عدم هدایت با دروغ هایی شد که می گوید وضعیت تونس اکنون یک گام به عقب است. که مهمترین آنها آزادی بیان و مطبوعات است که طبق قانون اساسی تضمین شده است، همانطور که جایی برای دستگیری تلافی جویانه وجود ندارد، نه برای آزار و اذیت تاجران یا مصادره پول آنها، بلکه دولت در این شرایط حساس به حس میهن پرستانه خود متکی است. تاریخ تونس سفیر فوراتی تاکید کرد که قیس سعید رئیس جمهور تونس مردی قانون اساسی است که در همه تصمیمات خود به قانون اساسی استناد می کند و نشان می دهد که اقدامات رئیس جمهور صرفاً اقدامات موقتی است که در چارچوب سازماندهی موقت قوا مطابق با قانون اساسی است. قانون اساسی تا پایان خطری که دولت تونس و نهادهای آن را تهدید می کند. لازم به ذکر است که سفیر تونس در سفر خود به اتحادیه توضیحاتی را در مورد چشم انداز UNA در سال های آینده که حول محور نقش اتحادیه به عنوان یک بستر رسانه ای بزرگ برای کشورهای عضو و پیشرفت صنعت رسانه بر اساس ارزش های اسلامی و رسانه ای که شفافیت، اعتبار و مدارا را می طلبد. سفیر الفراتی در پایان این دیدار، نقش اتحادیه را در تقویت روابط رسانه ای بین المللی بین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و تقویت روابط حرفه ای بین کارگران در عرصه رسانه ای ارزیابی کرد و بر تمایل کشورش برای ارائه این خدمات تاکید کرد. حمایت لازم از اتحادیه برای ایفای نقش خود در عرصه رسانه ای و فرهنگی.

اخبار مرتبط

برو به دکمه بالا