بیس // مدیر کل INA از مدیرکل سابق آژانس تجلیل می کند

جده (INA) – مدیرکل خبرگزاری بین المللی اسلامی (INA) عیسی خیره ربله امروز پنجشنبه (4 اوت 2016) در مقر این خبرگزاری از علی بن احمد الغامدی مدیرکل سابق این خبرگزاری تجلیل کرد. . روبله از تلاش های بزرگ الغامدی در دوران تصدی مسئولیت خود که به پیشرفت کار رسانه ای این آژانس برای خدمت به مسائل جهان اسلام کمک کرد، قدردانی کرد. با آرزوی موفقیت برای او در زندگی. الغامدی به نوبه خود از مدیرکل (INA) و همه کارکنان آن به خاطر این افتخار و همکاری که در دوران تصدی خود به عنوان مدیرکل آژانس که به توسعه آژانس کمک کرد، تشکر و قدردانی کرد. عملکردی که در خدمت جهان اسلام ما باشد. با تاکید بر تمایل خود به برقراری ارتباط با آژانس در هر کاری که در خدمت کار و وظایف محوله است. مدیرکل خبرگزاری بین المللی اسلام به پاس قدردانی از زحمات و تلاش های ممتاز این تجلیل، سپر یادبودی به وی اهدا کرد. (پایان) h p

اخبار مرتبط

جده (INA) – مدیرکل خبرگزاری بین المللی اسلامی (INA) عیسی خیره ربله امروز پنجشنبه (4 اوت 2016) در مقر این خبرگزاری از علی بن احمد الغامدی مدیرکل سابق این خبرگزاری تجلیل کرد. . روبله از تلاش های بزرگ الغامدی در دوران تصدی مسئولیت خود که به پیشرفت کار رسانه ای این آژانس برای خدمت به مسائل جهان اسلام کمک کرد، قدردانی کرد. با آرزوی موفقیت برای او در زندگی. الغامدی به نوبه خود از مدیرکل (INA) و همه کارکنان آن به خاطر این افتخار و همکاری که در دوران تصدی خود به عنوان مدیرکل آژانس که به توسعه آژانس کمک کرد، تشکر و قدردانی کرد. عملکردی که در خدمت جهان اسلام ما باشد. با تاکید بر تمایل خود به برقراری ارتباط با آژانس در هر کاری که در خدمت کار و وظایف محوله است. مدیرکل خبرگزاری بین المللی اسلام به پاس قدردانی از زحمات و تلاش های ممتاز این تجلیل، سپر یادبودی به وی اهدا کرد. (پایان) h p

اخبار مرتبط

برو به دکمه بالا