Maliyyə Komitəsi

(Komitələr, onların tərkibi və səlahiyyətləri):

  1. Baş Assambleyanın maliyyə və inzibati işlər üzrə komitəsinin formalaşdırılması, onun missiyası federasiyanın bu sistemdə nəzərdə tutulmuş məqsədlərinə nail olunmasını izləmək, federasiyanın maliyyə və inzibati işlərini təşkil etməkdir.
  2. Komitə federasiyaya maliyyə nəzarəti funksiyalarını həyata keçirir və maliyyə resurslarından sistemli, səmərəli və qənaətlə istifadə olunmasını, habelə maliyyə əməliyyatlarının müntəzəmliyini və onların mətnlərə, qaydalara və təlimatlara uyğunluğunun müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilməsini yoxlayır. büdcə ayırmaları və auditor hesabatlarının nəzərdən keçirilməsi.
  3. Komitə bilavasitə İcraiyyə Şurasının sədrinə hesabat verir.
  4. Maliyyə və İnzibati Komitə beş üzvdən ibarət olmalıdır və Komitədə ölkələrin təmsilçiliyi maliyyə və inzibati məsələlər üzrə mütəxəssislərdən ibarət olmalıdır.
  5. Baş Assambleya digər daimi və ya müvəqqəti işçi komitələri yaratmaq hüququna malikdir.
Yuxarı düyməyə keçin