Həcc və ÜmrəHəcc hicri 1444-cü il üçün hesabat verir

Beytül-həramın zəvvarları Təşrik ayının ikinci günü Cəmarətə daş atırlar.. tələsiklər isə vida təvafını etmək üçün Məscidül-həramına üz tuturlar.

Mina (UNA/SPA) - Beytül-həramın zəvvarları bu gün, Təşrik ayının ikinci günü, kiçik Cəmarətdən başlayaraq, Allahın qayğısı və qayğısı ilə əhatə olunaraq, asanlıqla və asanlıqla üç Cəmərəti atdılar. sonra Cəmarətül-Əqabə.
Bundan sonra tələsik zəvvarlar Haqqın kəlamına tabe olub vida təvafını etmək və bir neçə gün ərzində Allahı zikr etmək üçün Beytül-həramın yanına getdilər. Allahdan qorxun və bilin ki, siz Onun hüzuruna toplanacaqsınız!”
Zəvvarların Cəmarət körpüsünə doğru hərəkəti onların daş atmaqda və ya Minada yaşadıqları yerlərə qayıtmaqda və ya tələsik olanlar üçün vida təvafını yerinə yetirmək üçün Məkkə əl-Mükərrəmə getməkdə yollarının asanlığı ilə xarakterizə olunurdu.

(bitdi)

Əlaqədar xəbərlər

Yuxarı düyməyə keçin